Cốt truyện Elden Ring: Những điều cần biết về thế giới Lands Between

Cốt truyện Elden Ring cho bạn cảm giác như sự kết hợp giữa Middle Earth của Tolkien và Continent trong The Witcher của Andrzej Sapkowski.