Fire Giant, The Last of His Kind

Fire Giant là một con Boss quan trọng trong Elden Ring, ông ta là kẻ sống sót cuối cùng của giống loài sau cuộc chiến với Golden Order.