Malenia, Blade of Miquella

Malenia the Severed, hay Malenia Blade of Miquella là một Boss rất ấn tượng trong Elden Ring, cô ta được xem là người mạnh nhất trong số các Empyrean.