Mohg, Lord of Blood

Khác với Morgott là một vị lãnh đạo chính trực, Mohg là kẻ thâm hiểm, biến thái và bệnh hoạn, hắn đã bắt cóc, cưỡng bức và tra tấn Miquella.