Truyền thuyết Elden Ring đậm chất Cosmic Horror trong tựa game Dark Fantasy

Hơi thở của sub-genre Lovecraftian là rất rõ rệt trong truyền thuyết Elden Ring, khiến bối cảnh Dark Fantasy vốn có càng thêm độc đáo.